Umowa SEO – zapisy, których nie może zabraknąć w umowie o pozycjonowanie

umowa-seo

Znalazłeś już agencję SEO lub specjalistę, którym chcesz powierzyć działania marketingowe w wyszukiwarce. Uzupełniłeś nawet szczegółowy brief i zostały ustalone warunki współpracy. Nadszedł czas, aby przygotować umowę.

Umowa SEO jest kluczowym elementem współpracy z agencją lub specjalistą od pozycjonowania. Sprawdź, dlaczego jest tak istotna i jakich elementów nie powinno w niej zabraknąć.

Dlaczego potrzebujesz umowy, gdy zlecasz działania SEO?

Podobnie jak w przypadku większości usług świadczonych przez firmy zewnętrze, tak i przed rozpoczęciem współpracy z agencją (lub freelancerem) SEO powinieneś zawrzeć pisemną umowę

Oczywiście w niektórych przypadkach, kiedy decydujesz się na korzystanie z usług znajomych, pewne parametry współpracy możecie przedyskutować przy filiżance kawy, jednak formalna umowa sprawi, że obie strony poczują się bardziej zobowiązane i zorientowane na cel. 

Dzięki umowie zostaną też ustalone i sformalizowane wzajemne oczekiwania – jasne cele kampanii, budżet, działania i terminy. Umowa SEO będzie służyć jako narzędzie zapewniające wysokiej jakości obustronne relacji.

Co powinna zawierać umowa SEO?

umowa-seo

Umowa SEO powinna możliwie dokładnie opisywać przedmiot działań oraz sposób ich rozliczania, a także związane z tym wynagrodzenie. 

Wszystkie zapisy muszą być zarówno użyteczne, jak i realistyczne. Warstwa prawna, która odnosi się do relacji klient-dostawca, jest tak samo istotna, jak definicja ról w projekcie, oczekiwania zleceniodawcy oraz czas i metody realizacji działań.

Umowa powinna także w sposób jednoznaczny zdefiniować, czego nie obejmuje dostarczana usługa oraz zaznaczyć konsekwencje niewykonania uzgodnionych prac.

Poniżej przedstawiam bliżej 10 podstawowych elementów umowy SEO. Każdy z nich znajduje swoje uzasadnienie zarówno w praktyce prawnej, jak i biznesowej, budując jednocześnie przejrzystą podstawę dla efektywnej współpracy. 

Zaznaczę tylko, że pomijam w tym miejscu opis detali związanych z formalną stroną dokumentu i koncentruję się na elementach, które przełożą się na efektywność biznesową Waszej współpracy.  

1. Cel działań

Określenie celu strategii SEO jest kluczowe. Musisz znać go zarówno Ty, jak i zatrudnieni specjaliści. Dobrze jednak ustalić je wspólnie, wymieniając się posiadaną wiedzą.

Pamiętaj, że działania SEO muszą być przede wszystkim zgodne z ogólną strategią firmy. 

Poniżej kilka przykładów celów, które możesz zawrzeć w umowie po ustaleniu ich z agencją:

  • zwiększenie ruchu na stronie
  • pozyskanie nowych klientów
  • retencja obecnych klientów
  • aktywizacja klientów
  • zwiększenie rozpoznawalności marki
  • zdobycie wysokich pozycji na najważniejsze biznesowo słowa kluczowe
  • rozszerzenie dotychczasowych działań SEO
  • audyt SEO

Celów może być kilka. Działania agencji mogą skupić się zarówno na promocji marki, jak i na pozyskiwaniu nowych klientów. Decyzja, co jest priorytetem, należy do Ciebie. Pamiętaj jednak, aby w umowie jasno je sformułować i określić konsekwencje w przypadku, gdy nie zostaną one zrealizowane.

2. Mierniki efektywności

Dobry cel musi być mierzalny. Aby działania agencji miały biznesowy sens, na początku należy więc ustalić mierniki ich efektywności, czyli tzw. KPI (z ang. Key Performance Indicator). 

Zanim przystąpisz do spisywania umowy SEO, zastanów się wspólnie ze specjalistami, dokładnie co i w jaki sposób chcecie mierzyć. Jakie będą KPI będą odpowiednie z punktu widzenia specyfiki Twojego biznesu? Które mierniki poprawnie zmierzą efekt? Specjaliści SEO dzięki swojemu doświadczeniu na pewno podpowiedzą najlepsze rozwiązanie. Upewnij się jednak, że te KPI znajdą się w umowie.

3. Harmonogram działań

W umowie SEO powinien się znaleźć także zapis, kiedy dostawca rozpocznie pracę oraz jak będą wyglądać poszczególne etapy projektu. Warto rozpisać je miesiąc po miesiącu.

Jest to szczególnie ważne, gdy w swojej współpracy za model rozliczenia przyjęliście opłatę stałą. W ten sposób będzie Ci łatwiej weryfikować wykonane działania. Jest to również swego rodzaju zabezpieczenie dla Ciebie jako klienta.

4. Osoba odpowiedzialna po stronie agencji

Jeśli powierzasz działania SEO agencji, w umowie należy wskazać, kto z jej strony jest odpowiedzialny za realizację projektu oraz kontakt z klientem, czyli z Tobą.

W przypadku, gdy nad wykonaniem powierzonych działań będzie pracowało kilka osób, w umowie warto też ująć podział obowiązków oraz przypisać konkretne zadania do poszczególnych specjalistów

Wskazanie osób odpowiedzialnych za poszczególne działania personalizuje nasze relacje. W przypadku problemów możemy odnieść się do działań konkretnej osoby, nie zaś agencji, jako całości. 

5. Raportowanie

Umowa o pozycjonowanie powinna również zawierać zapis nakładający na specjalistów obowiązek przygotowania raportów SEO ze swoich działań. Ważne, aby powstawały one według zdefiniowanych przez Ciebie potrzeb oraz predykcji zarówno dla rynku, branży, jak i oferowanych produktów. 

Warto, aby pierwszym raportem z działań agencji był raport z audytu SEO, podczas którego zostanie sprawdzona ogólna kondycja Twojego serwisu. Będzie to również dokument, z którego wyniknie wiele czynności, jakie należy podjąć już na początku prowadzenia kampanii. Wszystko po to, aby na starcie wyeliminować podstawowe błędy. 

Kolejne raporty SEO powinny być dostarczane np. co miesiąc

6. Model rozliczeń

Biorąc pod uwagę zastany stan Twojego serwisu, zakres prac oraz czas trwania umowy, agencja zaproponuje jeden ze swoich standardowych modeli rozliczania usług SEO. Niezależnie jednak od tego, czy będzie to miesięczny abonament, prowizja czy opłata mieszana, należy precyzyjnie ustalić zasady, na podstawie których te płatności będą realizowane. 

W umowie warto zdefiniować, za co dokładnie zapłacisz w standardzie, a co będzie wymagało dodatkowych opłat.

Pamiętaj, że jeśli do zadań agencji SEO będzie należało przygotowanie treści, link building, a dodatkowo np. reklama w Google Ads, koszty te zostaną włączone do ogólnej wyceny działań agencji. 

Skoro już o rozliczeniach mowa, pamiętaj, aby w umowie znalazł się też terminarz oraz warunki płatności za usługi

7. Rozwiązanie umowy i własność intelektualna

Umowa SEO musi także zawierać zapisy stanowiące o jej rozwiązaniu. 

Postaraj się, aby w przypadku decyzji o rozwiązaniu umowy (szczególnie ze strony agencji) czas od momentu jej wypowiedzenia do chwili zaprzestania działań był na tyle długi, że pozwoli na rozpoczęcie współpracy z innym partnerem bez szkody dla Twojego biznesu.

Nieco innym elementem natury prawnej jest własność intelektualna wytworzonych dzieł oraz tak zwany “ownership of work”. Dobrze, aby zapisy w umowie jednoznacznie wskazywały, że prawa własności przysługują Ci w przypadku wszystkich działań zrealizowanych w ramach kampanii

8. Metody – legalne działania

W ramach umowy SEO dostawca usługi powinien zobowiązać się do korzystania wyłącznie z usług zgodnych z prawem oraz ze standardami Google. Działania muszą być prowadzone zarówno w sposób bezpieczny, jak i legalny. Wyznaczają to tzw. zasady white-hat, których przeciwieństwem są praktyki black-hat. W przypadku stosowania tych drugich można się nabawić kar od Google – należy ich bezwzględnie unikać.

9. Zakaz zmian na stronie bez konsultacji

Umowa SEO to zapis obopólnych warunków współpracy. Oznacza to, że agencja również będzie chciała za jej pomocą zabezpieczyć swoje interesy

Jednym z takich elementów powinien być zakaz wprowadzania zmian na stronie bez konsultacji ze specjalistami SEO. Zmieniając coś w witrynie, możesz niechcący zaprzepaścić ich pracę nad wyższą widocznością Twojego serwisu w Google.

Dla dobra Twojej strony oraz prowadzonej kampanii informuj więc o wszelkich zmianach wprowadzanych stronie.

10. Dostęp do zasobów

Kolejnym zapisem, który zagwarantuje sprawną współpracę z agencją SEO, jest ten o konieczności udzielenia im przez Ciebie dostępu do niezbędnych usług i narzędzi. 

Działania specjalistów na pewno będą wymagały dostępu do usługi Google Analytics oraz Google Search Console Twojej witryny. Możliwe, że poproszą o dostęp również do serwera FTP i CMS-a.

Podziel się artykułem:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin